Ndihmë Fëmijëve me Kancer (NFK) u themelua në vitin 2006 me iniciativën e prindërve me qëllim të përkrahjes së stafit të repartit Hematologjik/Onkologjik në Klinikën Pediatrike të QKUK. Këta prindër kanë përjetuar vet çfarë donë të thotë të kesh fëmiun e sëmurë nga kanceri prandaj kanë qenë të dedikuar që të bëjnë krejt çka është e mundur që të ndihmojnë në trajtimin e fëmijëve Kosovarë në këtë Repart. Në fillim të aktivitetit në Repart kushtet ishin shumë të rënda, me një infrastrukturë të varfër dhe praktikisht ishin pa mjete pune. Prej 2006 deri më tani NFK me aktivitete të ndryshme ka arritur që të ndihmon në përmirësimin e shërbimit onkologjik ndaj fëmijëve të sëmurë dhe ende vazhdon punën në këtë drejtim.

Falë ndihmës financiare nga donatorët zemërgjërë, laboratori i Reparti është pajisur me instrumentin Flowcytometry për analiza speciale të gjakut si edhe me paisje tjera speciale.

Ne ende vazhdojmë të mbledhim donacione që do të ndihmojnë blerjen e reagjensave dhe materialeve tjera specifike të nevojshme për fëmijët që
mjekohen në këtë Repart.

Në Tetor të vitit 2019, do të fillohet me punimin e analizës Flowcytometry në kuadër të Repartit. Për të siguruar rezultate të besueshme aparatura është testuar dhe kalibruar rishtazi nga tekniku specialist nga Kroacia si dhe do të vazhdojmë t'i dërgojmë mostrat në Austri për konfirmim.

Për NFK,

Ilir Gorani,
Drejtor ekzekutiv