Aktivitetet tjera


Në 2006 bashkë-organizuam simpozium me temë Onkologjia Pediatrike – me mysafirë profesorët nga Austria. Gjatë kësaj vizite profesorët premtuan ndihmë për punën e repartit Onkologjik-Hematologjik të Klinikës Pediatrike pranë QKUK-së.

Edhe në 2012, së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shoqatën e Padiatërve të Kosovës, po organizojm workshop nga Onkologjia pediatrike - me mysafirë profesorët nga Kinderklinik - LKH Graz, Austria dhe Cure2Children nga Italia.