• Donacioni 10.000 EUR nga Human Dynamics
  • Dorezimi i donacionit nga OSBE
  • Dorezimi i donacionit nga Human Dynamics
  • Mikroskopi digjital dhuruar nga OSBE
  • Flowcytometry dhuruar nga Oda Amerikane e Tregetise ne Kosove
    dhe Rotary Club Prishtina International